Polityka prywatności

Slide 1
IMG_9706lr

Polityka prywatności

I.      Informacje na temat ochrony danych osobowych

Poniższa Polityka Prywatności wskazuje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe podczas odwiedzania strony internetowej firmy BÄKO Polska Sp. z o.o.  Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować konkretną osobę fizyczną, np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy czynniki fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Szczegółowe informacje na temat tego jak chronimy Państwa dane osobowe znajdziecie Państwo niniejszej Polityce Prywatności.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej?

Administratorem danych osobowych jest BÄKO Polska Sp. z o.o., ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław,
telefon: +48 71 725 96 01, E-Mail: info@baekopolska.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Niektóre dane są zbierane w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, inne służą do analizy Państwa zachowania jako użytkownika. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes jako administratora. Ponadto, jeśli zostawili Państwo swoje dane osobowe korzystając pomocą formularza kontaktowego wówczas podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda wyrażona w chwili pozostawienia danych. Możemy również przetwarzać Państwa dane w związku z wykonywaniem prawnie uzasadnionych interesów jako administratora lub osób trzecich, takich jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Natomiast w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych

Mogą Państwo od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym: dlaczego przetwarzamy dane osobowe, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy, komu przekazujemy dane osobowe, jak długo przechowujemy dane osobowe lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu, z jakie źródła uzyskaliśmy Państwa dane osobowe (jeżeli nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od Państwa), czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie). Mogą Państwo również zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może to, ale nie musi, wiązać się z opłatami równymi kosztom obsługi Państwa żądania. Jeżeli pobranie opłat będzie konieczne, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym, przed realizacją żądania.

  • prawo sprostowania danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, mogą Państwo zwrócić się do nas o ich korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany. Prosimy również o informowanie nas o zmianach danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.

  • prawo usunięcia danych osobowych oraz do bycia zapomnianym

Jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, mogą poprosić nas o ich usunięcie.

  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie.

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dotyczy to również profilowania w zakresie marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celach marketingu bezpośredniego. Poza tym, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w pozostałych celach, innych niż marketing bezpośredni. W takim wypadku, prosimy o wskazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych okażą się nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane okażą się nam niezbędne np. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • prawo przenoszenia danych osobowych

Są Państwo uprawnieni do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli. W ramach tego uprawnienia mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać tą zgodę. W tym celu wystarczy poinformować nas o tym, np. wysyłając wiadomość e-mailem. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Są Państwo uprawnieni do złożenia w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II.     Informacje na temat wykorzystywanych narzędziach i funkcjonalnościach

Państwa zachowanie podczas przeglądania naszej strony internetowej może być poddane analizie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych oraz podmiotów ich dostarczających znajdziecie Państwo poniżej.

Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, prośby o kontakt, dane dotyczące umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane, generowane za pośrednictwem strony internetowej. Nasz hoster będzie przetwarzać Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków w związku ze świadczeniem usług.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, wysyłane przez Państwa do nas jako operatora witryny, nasza strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Możecie Państwo rozpoznać zaszyfrowane połączenie po zmienionym adresie przeglądarki z „http://“ na „https://“ i po ikonie kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest uruchomione, dane, które Państwo nam przesyłacie, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Pragniemy jedocześnie podkreślić, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa używają tak zwanych „plików cookie“. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń Państwa urządzeń. Są one przechowywane tymczasowo przez czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub trwale (stałe pliki cookie) na Państwa urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Stałe pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego skasowania przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie stron trzecich mogą być również przechowywane na urządzeniu użytkownika po wejściu na naszą stronę internetową (pliki cookie innych firm). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług świadczonych przez firmę zewnętrzną (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie będą działać bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie wykorzystywane są do przeprowadzania procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub w celu zapewnienia pewnych żądanych przez Państwa funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. w celu funkcjonowania koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie pomiaru widowni internetowej). Podstawą przetwarzania danych w związku z wykorzystywaniem plików cookie jest uzasadniony interes administratora danych lub osób trzecich. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu optymalnego i poprawnego świadczenia swoich usług. W sytuacjach, w których wymagana jest zgoda na przechowywanie plików cookie, przechowywanie odbywa się wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody. Zgodę można w każdej chwili cofnąć. Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby podawała informację o używaniu plików cookie i zezwalała na używanie plików cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczając generalnie używanie plików cookie, a także aktywować funkcję automatycznego usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może ograniczać funkcjonalność strony internetowej. Jeśli pliki cookie będą wykorzystywane przez podmioty trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym fakcie oddzielnie i – jeśli będzie to konieczne – poprosimy o Państwa zgodę.

Pliki logowania na serwerze

Dostawca strony zbiera i przechowuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach logowania na serwerze, które Państwa przeglądarka automatycznie wysyła do nas. Są to następujące dane: typ i wersja przeglądarki, wykorzystywany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, nazwa hosta urządzenia uzyskującego dostęp, czas korzystania z serwera, adres IP. Korelacja tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w prawidłowej i wolnej od błędów prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki logowania na serwerze muszą być zapisywane.

Formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie oraz podane w nim wszelkie dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu treść zapytania), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Nie udostępniamy tych danych podmiotom trzecim bez Państwa zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile zapytanie jest związane z zawarciem lub wykonaniem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opierać się będzie na naszym uzasadnionym interesie związanym z odpowiedzią na kierowane do nas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO) o ile zgoda ta była wymagana.  Dane zebrane w wyżej opisany sposób pozostaną u nas do czasu wygaśnięcia ww. interesu administratora lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

Rejestracja na stronie internetowej

Możecie Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, by skorzystać z dodatkowych jej funkcji. Dane umieszczone w tym celu wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, którą wyrażaliście Państwo zainteresowanie. Podczas rejestracji konieczne jest wypełnienie wszystkich danych wskazanych w formularzu. W przeciwnym razie rejestracja nie zostanie przyjęta.

W przypadku wystąpienia istotnych zmian, na przykład dotyczących oferty lub w przypadku wystąpienia koniecznych zmian technicznych poinformujemy Państwa o tym,  wysyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji.  Przetwarzanie danych uzyskanych w związku z rejestracją na naszej stronie odbywa się w celu wykonania stosunku umownego powstałego w związku z rejestracją oraz – w razie potrzeby – do zawarcia kolejnych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo będziecie Państwo zarejestrowani na stronie internetowej o ile nie będziemy mieli innych podstaw do przetwarzania Państwa danych.

Matomo

Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzie Matomo służące do celów analitycznych. Matomo wykorzystuje pliki „cookies“. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem Państwa adres IP jest zanonimizowany. Pliki cookie Matomo są przechowywane jako cookies sesyjne, usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Przechowywanie plików cookie Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno oferty strony internetowej, jak i swoich reklam. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie i wykorzystanie w ten sposób danych, mogą Państwo tę funkcję deaktywować. W takim przypadku w przeglądarce uruchomiony zostanie plik Opt-Out-Cookie, który uniemożliwia Matomo przechowywanie danych dotyczących użytkownika. Usunięcie plików cookie skutkuje również usunięciem pliku Opt-Out-Cookie Matomo. Funkcja Opt-Out musi zostać ponownie uruchomiona przy kolejnej wizycie na stronie internetowej.

Czcionki internetowe Google (Google WebFonts)

Ta strona wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe dostarczane przez Google, aby zapewnić jednolity wygląd czcionek. Podczas wywołania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki. W tym celu przeglądarka, z której Państwo korzystają musi nawiązać połączenie z serwerami Google. Google otrzymuje wiadomość, że dana strona internetowa została udostępniona za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z Google WebFonts opiera się na art. 6 ustęp 1 lit. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek sieci Web, komputer będzie używał czcionki standardowej.