Partnerzy

Slide 1
IMG_9706lr

Partnerzy

BÄKO Polska Sp. z o.o. jest – jako 100% spółka-córka Spółdzielni BÄKO Ost eG – elementem połączonej sieci prawie 30 podmiotów BÄKO w Europie. Grupa ta generuje obroty w wysokości ok. 1,5 mld euro rocznie i stanowi tym samym silne zrzeszenie.

Profil usług BÄKO obejmuje dostawy surowców do pieczenia, papieru i opakowań, towarów handlowych, maszyn, urządzeń, wyposażenia i materiałów pomocniczych oraz doradztwo, projektowanie, konserwację i inne usługi świadczone przez mistrzów piekarnictwa, specjalistów komputerowych, techników i ekonomów. W siedzibie mieszczącej się w Groitzsch (pod Dreznem) oraz w magazynie w Krieschow (koło Berlina) na przeszło 50.000 m² powierzchni zakładu mieści się ok. 12.000 m² powierzchni magazynowych i biurowych wraz z warsztatami, studio piekarniczym i pomieszczeniami szkoleń.Spośród całego asortymentu na magazynie, liczącego ponad 7.000 artykułów, wywożonych jest codziennie do Klientów za pomocą 28 ciężarówek przeszło 150 ton towarów. BÄKO Ost eG dysponuje – jako członek Niemieckiej Organizacji BÄKO, największej organizacji rzemieślniczej w Europie – rozległymi kompetencjami w zakresie dokonywania zakupów na całym świecie pod kątem specyficznych potrzeb w zakresie surowców i wyposażenia rzemiosła piekarskiego i cukierniczego.
Celem działalności gospodarczej BÄKO Ost eG jest odpowiednie wspieranie jej członków zgodnie z wymogami rynku i indywidualnymi zakładowymi potrzebami jej członków.

Szczegółowe informacje odnośnie naszych partnerów na ich stronach internetowych